GJK plesalo aj v roku 2023

Všade svetlá, vyzdobená aula, nahodení študenti, hlasná hudba a zábava. Je za nami 12. žiacky školský ples, ktorý si pre žiakov gymnázia pripravila ŽŠR. Dňa 17.2.2023 sme si v hudobnom sprievode DJ Jurissa užili príjemné popoludnie plné dobrej nálady a tanca.

V budove Gymnázia Janka Kráľa sme sa začali schádzať pred 17:00 hodinou. Na stoloch nás už čakalo pripravené občerstvenie. Súčasťou úvodného programu boli spoločenské tance žiakov a profesorov, ktoré dopĺňali slávnostné príhovory. Po niekoľkých chvíľach ožila celá aula a každý bol v pohybe.

Počas plesu sme hlasovali aj za kráľovnú a kráľa plesu. Súčasťou plesu bola aj tombola, v ktorej mnohí vyhrali krásne ceny od našich sponzorov. Ubehlo to veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali, a už bol koniec. O tom, že sme si to užili, svedčili aj naše boľavé nohy a vykričané hrdlá. Ale to hlavné, čo sme si z plesu odniesli, bol skvelý zážitok, za ktorý všetkým zúčastneným a organizátorom ďakujeme!

V neposlednom rade chceme poďakovať pedagogickému dozoru za dohľad nad priebehom akcie.

Tešíme sa opäť o rok!

Alexandra Drgoňová

.