11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

Záložka do knihy spája slovenské školy: najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

Organizátor projektu: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Cieľ celoslovenského projektu: Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

Trvanie projektu: do 31. októbra 2022

Vyhodnotenie celoslovenského projektu: 30. novembra 2022 (výsledky zverejnené na webovom sídle odboru Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk)

Účastníci projektu: žiaci I. A a I. B triedy

Partnerská škola: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (naša dlhoročná družobná škola)

Realizácia projektu: V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou 11. ročníka bola fantastická literatúra (Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto…). Projekt sme realizovali na hodinách umenia a kultúry. Začali sme besedami o obľúbených fantastických príbehoch a ich hrdinoch. Postupne žiaci začali pracovať na samotnej výrobe záložiek pre spolužiakov z partnerskej školy. Využili pri tom najmä svoju fantáziu, tvorivé myslenie a estetické cítenie. K obrázkom často pripísali aj citáty z danej knihy.

Sprievodným programom výroby záložiek boli rôzne aktivity zamerané na podporu kreatívneho čítania. Žiaci si napríklad pripravili prezentácie a kvízy o autoroch kníh z oblasti fantasy literatúry, priniesli si svoju obľúbenú fantasy knihu do školy a spolužiaci na základe prečítaného úryvku hádali jej názov a autora. Niektorí žiaci si vymenili svoje knihy medzi sebou a začítali sa do obľúbených príbehov svojich kamarátov.

Všetky záložky boli zaslané našej partnerskej škole. V tomto školskom roku to bolo Gymnázium Vítězslava Nováka z Jindřichovho Hradca v Českej republike. Týmto projektom sme nadviazali na naše dlhoročné družobné partnerstvo. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za úprimný a pozitívny prístup k projektu.

Naše skúsenosti a zážitky z priebehu realizácie projektu:

  • výroba záložiek: Žiaci sa pri výrobe literárneho motívu záložky najviac inšpirovali britskou autorkou J. K. Rowling a jej úžasným príbehom o priateľstve a láske, Harry Potter. Nezaostávali ani knihy ďalšieho britského autora J. R. Tolkiena Pán prsteňov a Hobit. Ďalej to boli knihy Malý Princ, Upírske denníky, Zaklínač, Úsvit alebo Zatmenie.
  • z podpory kreatívneho čítania: Žiaci si mali za úlohu priniesť svoj obľúbený fantasy príbeh do školy a prečítať ostatným spolužiakom ich obľúbený úryvok. Na základe počutého ostatní hádali meno autora a názov knihy. Niektorých žiakov nový príbeh tak zaujal, že si medzi sebou knihy vymenili a prečítali. Ďalšou aktivitou bola tvorba prezentácií o autorovi fantastickej literatúry a jeho tvorbe a následné prezentovanie pred spolužiakmi alebo vytvorenie kvízu.
  • z výmeny záložiek: Partnerskej škole v Jindřichovom Hradci poslal každý náš žiak jednu záložku. Celkovo to bolo 54 kusov malých umeleckých diel. Tie cestovali poštou spolu s propagačnými materiálmi o našom gymnáziu, perami, pohľadnicou a publikáciou Čarovné Zlaté Moravce a okolie.
  • z priateľskej komunikácie s našou pridelenou školou: Tento rok sme poňali výmenu záložiek medzinárodne. Opätovne sme nadviazali na dlhodobú spoluprácu nášho Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach s českým partnerským Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci. Nápad sa na oboch stranách stretol s obrovským ohlasom. Všetci žiaci k záložkám priložili aj svoju emailovú adresu alebo svoju značku na Instagrame alebo Facebooku. Tým sme dali väčšiu šancu spätnej väzbe a nadviazaniu nových priateľstiev. Naša škola sa chystá na návštevu partnerského gymnázia a spolu s učiteľmi pocestujú aj niektorí študenti, možno aj so svojou obľúbenou fantasy knihou a záložkou od kamaráta z Českej republiky.

Mgr. Ivana Šovčíková, koordinátorka projektu