Krajské kolo AMAVETu 2023

CVČ Domino v Nitre 20. 10. 2023 privítalo na krajskom kole Festivalu vedy a techniky mladých vedátorov zo stredných a základných škôl.

Témy projektov pokrývali široké spektrum oblastí od biológie a chémie po informatiku a inžinierstvo. Dotýkali sa problémov každodenného života, ale aj tých, ktoré môžu mať významný dopad aj na globálnu úroveň.

Mladí vedátori prezentovali svoje práce pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá im poskytla cennú spätnú väzbu a podporila ich na profesionálnej ceste. Okrem toho mali možnosť zdieľať svoje nápady a inšpirovať ostatných. Krajské kolo AMAVETu bolo vynikajúcou príležitosťou pre budúcich vedcov a inovátorov na získanie skúseností, zoznámenie sa s inými rovesníkmi s podobnými záujmami a vytvorenie si kontaktnej siete vedeckých nadšencov.

Našu školu reprezentovali Adela Tenkelová (4. A) s témou Môže Drieň obyčajný pomôcť pri prevencii symptómov cukrovky 2. typu?, Alica Šindlerová (2. B) s témou Humínové kyseliny a ich vplyv na živočíšny organizmusAlexandra Drgoňová (2. B) s témou Monitoring studničiek v okolí Zlatých Moraviec.

Dievčatá A. Tenkelová a A. Drgoňová v silnej konkurencii uspeli a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 9. - 10. novembra 2023 v Bratislave počas týždňa vedy a techniky. A. Šindlerová získala cenu poroty.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa nápadov a úsilia do ďalšej vedeckej činnosti.

Mgr. Ľ. Minárová