Biela pastelka

V piatok 22. septembra 2023 vyráža Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.

Aj Gymnázium Janka Kráľa sa zapojilo do tejto peknej charitatívnej akcie, a tak podporilo verejnú zbierku, ktorá zlepšuje životy ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Žiačky GJK sa stali dobrovoľníčkami a v tento deň sa spoločne vybrali do ulíc Zlatých Moraviec.

Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme Vám za pomoc pri celoštátnej zbierke "Biela pastelka". Vaša škola vyzbierala 274,45 Eur.

S pozdravom
Veronika Rakovská, predsedníčka ZO UNSS v Zlatých Moravciach

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom.