Bolzano

Bolzano je mesto, ktoré sa nachádza uprostred nádherných talianskych Dolomitov v južnom Tirolsku. Aj napriek tomu, že sme boli v Taliansku, okolo seba sme počuli nielen taliančinu, ale aj nemčinu, keďže v Bolzane sa hovorí dvomi jazykmi.

Toto mesto sa stalo v rámci programu ERASMUS+ centrom našich aktivít od 14. 5. - 18. 5. 2024. Stretli sa tu partnerské školy zo Slovenska, Mníchova a žiaci z domácej školy. V rámci tohto programu sme sa stretli už po tretíkrát.

Celý náš program sa opäť odvíjal od témy Túžba po mieri. S účastníkmi sme komunikovali v angličtine, ale niektorí sme si taktiež otestovali aj znalosti z nemeckého jazyka. Absolvovali a zúčastnili sme sa mnohých prednášok a workshopov, kde sme rozvíjali svoje komunikačné schopnosti, hľadali sme riešenia na ukončenie konfliktov a snažili sa obohatiť si svoje vedomosti v oblasti danej témy. Program sme mali veľmi nabitý. Absolvovali sme prehliadku mesta a pamiatok so sprievodcami, ktorých nám robili žiaci z gymnázia Walthera von der Vogelweide. Videli sme nielen nádhernú architektúru, ale aj ulice plné trhov, mnoho katedrál a klasické talianske uličky mesta. Navštívili sme veľa pamiatok - víťazný oblúk, pamiatky spojené s fašistickou kultúrou, historické centrum mesta a. i. Navštívili sme aj pevnosť v meste Franzesfeste. Neďaleko pevnosti sa ukrýval bunker, do ktorého sme vstúpili a náramne sme si to užili. V piatok sme absolvolali spoločný obed s našimi novými kamarátmi, s ktorými sme sa rozlúčili a dúfame, že sa niekedy v budúcnosti ešte stretneme.

V mene všetkých, ktorí boli vybratí na túto mobilitu, by som sa chcela poďakovať za možnosť navštíviť Bolzano a za skúsenosti, ktoré nám mobilita priniesla.

Taktiež sa chcem poďakovať Mgr. Viere Mihalkovej a Mgr. Ivane Šovčíkovej, za ich sprievod, organizovanie a spoluúčasť na mobilite. V mene všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili na mobilite, môžem s istotou povedať, že na túto mobilitu budeme ešte dlho spomínať. Z Talianska si neodnášame len krásne spomienky, ale aj mnoho nových priateľstiev.

Nela Sofia Levická (III.B)