Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 10. – 12. mája 2024 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj už po tretíkrát reprezentoval Ján Adamec zo IV. A triedy. Do celoštátneho kola postúpil ako víťaz krajského kola v kategórii A. Janko vo veľkej konkurencii gymnazistov z celého Slovenska získal 8. miesto a stal sa úspešným riešiteľom celoštátneho kola. Vo svojom projekte sa venoval vojenským dejinám Zlatých Moraviec.

Jankovi úprimne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole.

PK SJL, SV