Digitálny svet a my

Dňa 21.2.2024 sa na našej škole uskutočnil workshop na tému „DIGITÁLNY SVET a MY“ pod záštitou mimovládnej organizácie DigiQ. Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý sa realizoval prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania – PEER program – naše aktivistky – Sofia Lavrincová, Viktória Šlosiarová z II.A a externou žiačkou Ninou Patkovou z Dunajskej Stredy (Gymnázium Ladislava Dúbravu), snažili zvýšiť povedomie o nástrahách internetu.

Pripravili sme si rôzne zážitkové aktivity a činnosti pre žiakov I.B triedy. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme žiakom priblížili témy digitálneho občianstva, kritického myslenia a sociálnych sietí. Okrem zaujímavej prezentácie sme využili rôzne tvorivé aktivity zamerané na tieto oblasti. Viedli sme interaktívne a búrlivé diskusie na otázky: Čo je to hybridná vojna?, Koľko času trávime na sociálnych sieťach? alebo Ako kriticky myslieť?

Ďakujeme za podporu mimovládnych organizácií DigiQ, Digipeers a Mgr. L. Macalákovej za prípravu a koordináciu nás – PEER aktivistov a Mgr. A. Holecovej za umožnenie neformálneho vzdelávania a poskytnuté rady.

PEER aktivistky