Esej Jána Johanidesa 2024

Slovenské literárne centrum v spolupráci s Knižnicou Jána Johanidesa v Šali vyhlásili v januári 2024 14. ročník Eseje Jána Johanidesa. Mottami boli tri myšlienky spisovateľa Jána Johanidesa. Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí.

Do 14. ročníka sa už po druhýkrát zapojila aj naša žiačka Ema Šišovská z III. A triedy. Vo svojej eseji sa venovala myšlienke spisovateľa Jána Johanidesa: „Veta je čosi strašne silné, silnejšie ako si to ľudia uvedomujú.“ Za svoju esej získala špeciálnu prémiu od vyhlasovateľa súťaže.

Eme úprimne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa inšpirácie do ďalšieho písania.

PK SJL, SV