Národný certifikát kvality

Projekt našej školy s názvom Sport öffnet uns die Türen, realizovaný formou online spolupráce nášho gymnázia so slovinskou partnerskou školou cez platformu etwinning, získal Národný certifikát kvality (NQL). Toto ocenenie sa udeľuje učiteľom za kvalitu práce na medzinárodnom projekte škôl z rôznych krajín Európy. Na ocenenom projekte pracovali žiaci terajšej IV. B triedy pod vedením Mgr. V. Mihalkovej. Komunikačným jazykom projektu bol nemecký jazyk.

Mgr. Viera Mihalková