"V Praze blaze" (Tretiaci na exkurzii Praha-Terezín)

Exkurzie do Prahy a Terezína sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka v dňoch 8. 4. 2024 – 10. 4. 2024 v sprievode Mgr. J. Magdolenovej a Mgr. T. Poliakovej. Odborný výklad počas celej exkurzie zabezpečovala sprievodkyňa PaedDr. Veronika Trungelová, ktorá pre účastníkov pripravila bohatý program.

Naše spoznávanie hlavného mesta Českej republiky sa začalo v pondelok po takmer šesťhodinovej ceste spred budovy gymnázia v Zlatých Moravciach. „Tour de Praha“ sme odštartovali na hlavnej železničnej stanici odkiaľ sme sa presunuli na Václavské námestie. Za sebou sme videli ohromujúcu budovu Národného múzea a pred nami sa rozprestieralo 750 metrov dlhé a 50 metrov široké námestie, ktoré je nepochybne jednou v dominánt celej Prahy. Prešli sme okolo Českej národnej banky, ďalej popri Prašnej bráne cez Námestie republiky až na Staromestské námestie, kde sme mohli obdivovať Pražský orloj a nahliadnuť do Kostola sv. Mikuláša. Tu sme sa stretli i s našimi priateľmi z partnerskej školy v Jindřichovom Hradci. Po 1,5 hodinovom rozchode sme sa opäť stretli a spoločne prešli cez Židovskú štvrť okolo Právnickej fakulty Karlovej univerzity na Čechov most a cezeň na Malú stranu. Tu sme nastúpili do nášho autobusu, ktorý nás odviezol do hotela.

Nasledujúci deň strávený v Prahe bol dobrodružstvom od samého rána, keď sme si vyskúšali (mnohí po prvýkrát) cestu metrom a električkou. Pomocou týchto prostriedkov sme sa dostali na Malú stranu a pokračovali tam, kde sme predošlý deň skončili. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Petřín a dostali sme osobné voľno. Niektorí z nás ho využili na to, aby pešo vyšliapali 299 schodov a vystúpili na 60 metrov vysokú Petřínsku rozhľadňu, odkiaľ si mohli vychutnať celú Prahu ako na dlani. Iní zažili zábavu v Zrkadlovom bludisku alebo si len tak vychutnávali krásu jarnej prírody v Petřínskych sadoch. Z Petřína sme sa vychádzkovým krokom presunuli cez Strahovský kláštor na Hradčany, kde sme mali možnosť zažiť výmenu hradnej stráže na Pražskom hrade a následne si pozrieť areál hradu s jeho dominantami. Všetkých nás očarila majestátnosť Katedrály Sv. Víta či malebnosť Zlatej uličky. Z Hradčan už naše kroky smerovali na slávny Karlov most, ktorým sme sa dostali na druhú stranu mesta. V podvečerných hodinách sme sa opäť metrom presunuli na hotel.

Posledný deň sme sa na rozdiel od predošlých dní zobudili do pochmúrneho rána, ktoré akoby predznamenávalo atmosféru posledného cieľa našej exkurzie – koncentračného tábora Terezín. Už pri vstupe do Malej pevnosti, ktorá slúžila aj ako vyhladzovací tábor, sme cítili kus smutnej histórie, ktorý sa v týchto priestoroch odohrával. Vďaka slovám sprievodcu sme vstúpili do temných dejín holokaustu a uvedomili si zločiny, ktoré zversky páchali ľudia na ľuďoch. Zahĺbení do myšlienok sme nastúpili do autobusu a nechali doznievať pocity, ktoré sme si každý vo svojom vnútri odnášali domov.

Tri dni strávené v Prahe v nás zanechali krásne spomienky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Veríme, že niektorí z nás sa sem ešte niekedy vrátime, lebo ako sa hovorí: „V Praze blaze“. A teraz to už vieme aj my.

Chceli by sme sa poďakovať vedeniu našej školy, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa tejto exkurzie. Naše "ďakujem" patrí aj Mgr. E. Ujčíkovej, ktorá sa podieľala na organizovaní akcie, a tiež Mgr. J. Magdolenovej a Mgr. T. Poliakovej, ktoré nad nami držali počas troch dní stáž. V neposlednom rade ďakujeme Mgr. Veronike Trungelovej za odborný výklad a kvalitne zorganizovanú prehliadku mestom a tiež pánovi šoférovi, ktorý nás šťastlivo odviezol aj doviezol do miesta určenia.

J. Krúpa (III. B), Mgr. T. Poliaková