V uličkách „slovenského Ríma“

Dňa 27. 9. 2023 sme sa my, žiaci tretieho ročníka, v sprievode pani učiteľky Mgr. T. Poliakovej a PeadDr. K. Ivanovičovej z OZ Platan zúčastnili exkurzie do Trnavy. Exkurzia sa konala pod záštitou OZ Platan v zastúpení PeadDr. K. Ivanovičovej a bola odmenou pre nás, žiakov gymnázia, za spoluprácu GJK a MsKŠ v Zlatých Moravciach pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Po hodine strávenej v autobuse sme vstúpili do cieľa našej exkurzie a pred očami sa nám začali odkrývať hradby starobylej Trnavy. Naše prvé kroky smerovali na Trojičné námestie, odkiaľ mala začať prehliadka mesta. O 9. 30hod. pred nás predstúpil sprievodca v dobovom oblečení typickom pre obdobie stredoveku, ktorý, ako sme rýchlo zistili, mal zmysel pre humor a dobrú náladu. I vďaka týmto drobným detailom bola pre nás exkurzia pútavá a miestami aj zábavná.

Z jeho úst sme si vypočuli (pre niektorých viac, pre iných menej) známe fakty z histórie mesta. Pripomenuli sme si, že Trnava bola prvým mestom na území Slovenska, ktoré v r. 1238 dostalo výsady slobodného kráľovského mesta, ale dozvedeli sme sa aj to, že bola miestom stretnutí kráľov a konali sa tu významné trhy.

Hneď v úvode nás očarila zrekonštruovaná historická budova Divadla Jána Palárika i pohľad na Mestskú vežu a dominantu Trojičného námestia - Sochu Svätej Trojice. Ďalej sme sa uličkou presunuli k Bazilike svätého Mikuláša až k mestským hradbám, kde sme sa dozvedeli zaujímavú históriu mestského opevnenia. Nahliadli sme i do kostnice, v ktorej sú pod zemským povrchom v hĺbke cca 6 metrov uskladnené ľudské kosti pravdepodobne z 11. storočia. Z mierne ponurej nálady nás vytrhla prechádzka slnkom zaliatymi uličkami mesta, ktorými sme sa dostali až na Univerzitné námestie, ktoré dostalo svoj názov podľa tu sídliacej Trnavskej univerzity. Okrem nej sa tu však nachádza Katedrála sv. Jána Krstiteľa, ktorú sme navštívili a snáď nikoho z nás nenechala chladným. Skvostom tejto barakovej stavby je celodrevený najvyšší oltár na Slovensku vysoký 20,3 m.

Niet pochýb, že Trnava je jedno z najkrajších slovenských historických miest. Všetci sme si prehliadku veľmi užili a domov sme odchádzali nadmieru spokojní. Ktovie, či sa sem niektorí z nás nevrátia ako budúci študenti jednej z trnavských univerzít...

Ema Šišovská III. A, Mgr. Tatiana Poliaková