Fialový deň

26. marca si pripomíname Svetový deň povedomia o epilepsii, ktorý môžeme poznať aj pod názvom Fialový deň. V rámci tohto dňa si žiaci III. A Gymnázia Janka Kráľa v spolupráci s OZ Meli Beli pripravili rovesnícke vzdelávanie o epilepsii pre žiakov základných škôl v Zlatých Moravciach. Žiaci sa mohli dozvedieť viac o príčinách, vzniku, prejavoch, liečbe a prvej pomoci pri tomto ochorení. Dúfame a pevne veríme, že žiaci, ktorí sa zapojili do tejto akcie, budú schopní a ochotní v živote uplatniť heslo #POCITAJSOMNOU.

Jakub Daniš, III. A