GLOBE Games 2024 vo Svite

V dňoch 6. - 9. 6. sme sa zúčastnili úplne prvých Globe Games na Slovensku konajúcich sa vo Svite. GG sú vyvrcholením celoročných environmentálnych aktivít škôl v Programe GLOBE. Žiaci svojim rovesníkom prezentujú projekty s environmentálnou témou, na ktorých pracovali počas celého roka a zvyšné dni sú doplnené sprievodným programom zameraným na ekologické témy. Tohtoročných GG sa zúčastnilo 12 základných a stredných škôl zo Slovenska a 15 z Česka.

Vo štvrtok ráno sme sa všetci zišli v ZM na autobusovej stanici a tam sa začala naša dlhá cesta do Svitu. Po 7 hodinách sme prišli do našej cieľovej destinácie, SOŠ Polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Po rýchlom ubytovaní sme sa vydali na krátku prechádzku po krásnom meste v lone Vysokých Tatier. Večer nás v kultúrnom dome čakalo slávnostné otvorenie sprevádzané umeleckým programom. Jeho vyvrcholením bola prezentácia samotných škôl a odhalenie citátu tohtoročných GG. Večer sme sa vyčerpaní dlhým cestovaním uložili na spánok v triede, ktorá bola našou izbou na najbližšie 4 dni a plní očakávaní z nasledujúcich dní sme išli spať.

V piatok doobeda sme prezentovali práce, na ktorých sme tak dlho pracovali a viedli diskusie na rôzne témy ostatných prác. Poobede sme absolvovali workshopy s odborníkmi v rôznych oboroch, my konkrétne s Michalom Dávidom na tému Čistota ovzdušia. Navečer sme sa pri tímovej hre zoznámili s našimi novými kamarátmi, s ktorými sme na nasledujúci deň absolvovali terénnu hru a následne sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde sme absolvovali prednášky o medveďoch a pralesoch na Slovensku.

V sobotu ráno sme sa po výdatných raňajkách vybrali do lesa na terénnu hru. V tímoch sme dostali tablet a mapu, na ktorej boli zaznačené stanovištia, ktoré sme museli všetky úspešne absolvovať. Na každom stanovišti sme dostali písmenko alebo slabiku, z ktorých sme na konci poskladali slovo. Samotná hra trvala 6 hodín. Krátko po skončení terénnej hry sme sa vydali do areálu školy, kde sa začalo slávnostné ukončenie GG. Od školy sme mestom gúľali zemeguľu v hudobnom sprievode bubeníkov zo skupiny Batida. Zastavili sme až pred kultúrnym domom, kde každý tím do citátu napísaného na ceste dopísal slovo, ktoré mu vyšlo v terénnej hre. Potom sa konalo oficiálne ukončenie GG. Každá škola dostala certifikát a darčekový balíček pre žiakov a učiteľov. Po večeri sme sa zúčastnili tvorivých dielní, počas ktorých sme si vytvorili filcovaný šperk. Unavení po pestrom programe sme si išli ľahnúť, aby sme nabrali sily na nasledujúci deň a cestu domov.

V nedeľu po raňajkách sa niektoré školy zišli pred školou, odkiaľ ich autobus odviezol na Štrbské pleso, okolo ktorého sa buď prešli, alebo odtiaľ vyrazili na prechádzku na vodopád Skok. Avšak, my sme sa tejto prechádzky nezúčastnili a o 9:30 sme sa z autobusovej stanice vo Svite vydali na dlhú cestu domov.

V mene nás žiakov by som sa chcela poďakovať pani učiteľke Mgr. Ľ. Minárovej, ktorá nás na Globe Games pripravovala a prihlásila, a taktiež pánovi učiteľovi Mgr. M. Hodošimu, ktorý sa s nami GG zúčastnil ako pedagogický dozor.

Ema Penzešová (II. B)