Jazykový kvet

Naše gymnázium sa tento rok zapojilo do celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v cudzích jazykoch s názvom Jazykový kvet. Účinkujúci si v nej môžu vybrať, v akom jazyku sa chcú prezentovať a potom následne majú možnosť zvoliť si prednes poézie a prózy, monodrámu, stand-up alebo dokonca aj ako skupina hercov drámu.

Možno by ste tipovali, že sme súťažili len v anglickom jazyku, nakoľko je to prvý cudzí jazyk a má na našom gymnáziu aj najväčšiu dotáciu vyučovacích hodín, no nie je tomu tak. Okrem angličtiny sme ukázali aj ovládanie nemeckého a ruského jazyka.

Prednes poézie v nemeckom jazyku si pod odborným dozorom Mgr. Viery Mihalkovej pripravila Kristína Šútorová z III. B triedy a zvolila si text piesne Dalai Lama od nemeckej skupiny Rammstein. Kristína bez zaváhania prešla semifinálovým kolom a mohla sa tak ukázať v krajskom finále, kde taktiež ukázala svoje veľké kvality a umiestnila sa na 1. mieste s postupom do celoslovenského finále.

Súťažiacich v ruskom jazyku pripravovala PaedDr. Viera Šedíková, a to konkrétne Vanesu Homolovú z III. A a Denisa Komžíka z I. A. Obidvaja podali v semifinálovom kole výborný výkon, no odborná porota posunula do krajského finále len jedného z nich, a to Denisa Komžíka, ktorý s básňou Zimnee Utro od Alexandra Pushkina dokonca vyhral 1. miesto aj v krajskom finále a taktiež si zabezpečil miestenku v celoslovenskom finále.

Čo sa anglického jazyka týka, v semifinále nás reprezentovala väčšia skupina študentov v nasledujúcich kategóriách. V prednese to boli Viktória Ferencová z II. A a Ela Šulganová a Alexandra Drgoňová obe z II. B. Všetky 3 dámy sa taktiež nedali zahanbiť a krásne prednášali, no do krajského finále postúpili Ela Šulganová s A Woman's Shortcomings od autorky Elizabeth Barrett Browning a Alexandra Drgoňová s vlastnou tvorbou s názvom Bitter Love. V krajskom finále obe súťažiace podali výkon hodný 1. miesta, ale bohužiaľ z toho bolo dvakrát 2. miesto.

V kategórii monodráma v angličtine sme mali dvoch zástupcov, a to menovite: Lindu Kunovú z II. A a Martina Šimora z II. B. Tu do krajského finále odborná porota posunula Martina Šimora s dramatizáciou diela Break Off Your Own Chains a tam opäť zaujal a obsadil 1. miesto a zaslúžene postúpil do celoslovenského finále.

Aj v kategórii stand-up sme mali svojho zástupcu pre anglický jazyk, keďže sa tu rozhodol zabojovať opäť Denis Komžík z I. A s vlastnou kompiláciou vtipov a žartovných príhod a aj tu bol úspešný ako v semifinále, tak aj v krajskom finále. S dosiahnutým 1. miestom bude súťažiť v celoslovenskom finále.

Napokon v kategórii dráma si nacvičila predstavenie Hamlet v originálnom znení skupina 6 hercov z III. B: Sára Bronišová, Šimon Klečka, Michal Korim, Kristína Šútorová, Filip Tonka a Adam Víglaský. Sami si pripravili scénu aj kostýmy a po bravúrnom výkone ich odborná komisia posunula do krajského finále. Tohto kola sa im ale nepodarilo zúčastniť, a tak prišli o možnosť zabojovať o celoslovenské finále.

Držte nám palce v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6. 2024 v Nitre. Budú nás tam reprezentovať: Kristína Šútorová, Denis Komžík s dvomi príspevkami a Martin Šimor.

Mgr. Marián Hodoši