JUDr. Ragas sa vrátil späť do školských lavíc

V dňoch 11. 3. - 18. 3. 2024 sa v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa opäť uskutočnil projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Projekt prebiehal v triedach III.A a III.B v rámci hodín občianskej náuky za účasti JUDr. Milana Ragasa, advokáta advokátskej kancelárie Witt&Kleim, ktorý je tiež absolventom zlatomoraveckého gymnázia a za účasti pani učiteľky Ujčíkovej.

Počas vyučovacích hodín mali žiaci možnosť na praktických prípadoch zistiť ako funguje v realite hľadanie pracovného miesta, prijímanie do zamestnania, uzatváranie pracovnej zmluvy a aké možnosti ukončenia pracovnej zmluvy existujú, pričom obsah vyučujúcich hodín bol pre žiakov k dispozícii aj na internetovej stránke advokátskej kancelárie Witt&Kleim.

Žiaci mali tiež možnosť získať ucelený obraz o právnom stave Slovenskej republiky, o právnických profesiách a jednotlivých právnických fakultách.

„Bolo skutočne príjemné vrátiť sa na pôdu gymnázia a aspoň trochou vrátiť to, čo dnes aj vďaka gymnáziu môžem zažívať vo svojom živote. Rovnako bolo nesmierne príjemné stretnúť výnimočne šikovných a talentovaných študentov gymnázia, ktorí vedia, čím v budúcnosti chcú byť a majú záujem o svet okolo seba, ktorý vedia kriticky zhodnotiť; a to aj vďaka vedeniu zo strany ich pedagógov“ vyjadril sa JUDr. Milan Ragas.

Ďakujeme za príjemné a podnetné vyučovacie hodiny a tešíme sa opäť na rok.

Mgr. Elena Ujčíková