Slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Komenský a my"

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „Komenský a my“ sa uskutočnilo 8. novembra 2023 v priestoroch Koncertnej siene Župného domu v Nitre. Naša žiačka Ema Šišovská so svojou úvahou "Aké ľudské hodnoty by sme mali vyznávať i v ďalekej budúcnosti?"" vo veľkej v konkurencii stredoškolákov z celého Slovenska získala vynikajúce 2. miesto.

Výtvarno-literárnu súťaž „Komenský a my“ vyhlasuje Katedra pedagogiky PF UKF v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Národním pedagogickým muzeom a knihovnou J. A. Komenského v Prahe. Súťaž je podporovaná aj Rektorátom UKF a Nitrianskym samosprávnym krajom. Na slávnostnom vyhodnotení boli prítomní viacerí významní hostia a súčasťou vyhodnotenia bol aj bohatý kultúrny program.

PK SJL, SV