Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Aj v tomto školskom roku sme sa 3. apríla 2024 zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Organizátorom súťaže v Nitrianskom kraji je Gymnázium Párovská 1, Nitra. Témou 32. ročníka boli „Dejiny Európy v rokoch 1975 – 2000“. Hlavným organizátorom súťaže je Gymnázium v českom Chebe. Krajské kolo prebiehalo v ČR aj SR v tom istom čase.

Priebeh súťaže vyžaduje od študentov výbornú orientáciu v mnohých oblastiach daného historického obdobia, a preto je príprava na súťaž mimoriadne náročná. Členmi nášho úspešného tímu boli Jakub Šabo (III. A), Ema Šišovská (III. A) a Samuel Vozár (IV. B). Teší nás, že vo veľkej konkurencii gymnazistov z celého Nitrianskeho kraja náš tím obsadil vynikajúce 3. miesto.

Eme, Jakubovi a Samovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL, SV