Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete, hovorí ňou viac ako 1,5 miliardy ľudí. Je úradným jazykom vo viac ako 50 krajinách a bežne sa používa v medzinárodnej komunikácii, podnikaní a vzdelávaní.

V stredu, 14. februára, sa dvaja žiaci z našej školy zúčastnili krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu v Nových Zámkoch. D. Komžík z I.A triedy súťažil v kategórii 2A a S. Ondroš z III.A triedy súťažil v kategórii 2B. Súťažné úlohy pozostávajúce z počúvania a čítania s porozumením, používania anglického jazyka, gramatiky a slovnej zásoby preverili vedomosti všetkých súťažiacich slovom aj písmom.

Naši žiaci si vo svojich súťažných kategóriách počínali veľmi dobre. D. Komžík obsadil 3. miesto a S. Ondroš 5. miesto. Srdečne im gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu angličtiny.

Mgr. I. Šovčíková