Plánované mobility a partnerské návštevy v rámci akreditovaného projektu Erasmus+ v tomto školskom roku

Po získaní akreditácie do roku 2027 sme vypracovali žiadosť o finančnú podporu mobilít, ktoré vedú k naplneniu nami stanovených cieľov v rámci programu Erasmus+. Prvý projekt v rámci akreditácie budeme realizovať 15 mesiacov, od 1. júna 2023 do 31. augusta 2024.

Pre toto projektové obdobie sme naplánovali 3 skupinové mobility žiakov do zahraničia, predpokladáme účasť 30-35 žiakov. Šiesti učitelia našej školy sa budú vzdelávať na týždenných kurzoch v zahraničí. Naplánovali sme aj dlhodobú vzdelávaciu mobilitu (30 dní) pre dvoch žiakov našej školy. Budeme tiež hostiteľmi zahraničných študentov zo škôl, s ktorými spolupracujeme dlhodobo, pribudli nám však aj nové partnerské organizácie.

Na prelome prázdnin a začiatku školského roku vycestovali do Jindřichovho Hradca na potvrdenie spolupráce s Gymnáziom V. Nováka riaditeľka našej školy RNDr. Renáta Kunová PhD. a koordinátorka projektov Erasmus+ Mgr. Viera Mihalková pri príležitosti 100. jubilea Gymnázia.

Prvou cieľovou krajinou skupinovej mobility žiakov v septembri bolo Francúzsko, kde boli naši žiaci ubytovaní v rodinách. Témou spoločného projektu s francúzskou školou v Nice je Model Európskeho parlamentu a tiež Podpora fyzického a mentálneho zdravia žiakov. Týždenná mobilita prebehla v septembri pod vedením Mgr. Šovčíkovej, ktorá žiakov dlhodobo pripravovala.

Desiaty ročník jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená sa konal 25. 9. 2023. Táto súťaž sa stala neodmysliteľnou súčasťou našich Erasmových aktivít ako ukážky dobrej praxe. Na súťažných stanovištiach spolupracovali naši gymnazisti so žiakmi z partnerskej školy HLW Tulln. Na našu školu prišlo 19 rakúskych žiakov a strávili u nás tri dni. Pripravili sme pre nich pestrý program. Aktivita je pokračovaním našich spoločných projektov, z ktorých prvý sme realizovali v roku 2019 a našu spoluprácu neustále posilňujeme.

V októbri (4. 10. – 7. 10. 2023) k nám zavítajú študenti z Jindřichovho Hradca. Ubytovanie v rodinách im ponúklo 15 našich študentov. Aktivitou sme nadviazali na družbu našich škôl, počiatok ktorej sa datuje do roku 1956.

22. októbra vycestujú dve učiteľky RNDr. Renáta Kunová PhD. a Mgr. Viera Mihalková na týždenný štruktúrovaný kurz do Portugalska. Cieľom kurzu je zlepšenie digitálnych zručností, reprezentovanie našej školy, výmena skúseností a získanie nových partnerov na spoluprácu.

V novembri vycestuje 6 žiakov do Mníchova. Témou spoločnej práce s nemeckou a talianskou partnerskou školou je Vojna a mier v antike, naša škola pripravuje projekt na tému Olympijské hodnoty v minulosti a ich význam v dnešnej dobe. So žiakmi pracuje na projekte Mgr. Hodoši.

Spoločné stretnutie troch škôl u nás je naplánované na marec 2024, kedy privítame žiakov z Mníchova a talianskeho Bolzana a koncom školského roku predpokladáme stretnutie partnerských škôl v Bolzane.

Rozpracovali sme tiež projekt spolupráce s nemeckou školou v Lübecku a maďarskou školou v Szentesi. Prvá aktivita by mala prebehnúť v Maďarsku v apríli 2024. Túto projektovú prácu s témou Zvyšovania športového povedomia a zlepšovania fyzického a mentálneho zdravia zastrešuje Mgr. Mihalková a Mgr. Minárová.

Cez prázdniny absolvujú dve učiteľky Mgr. Tatiana Poliaková a Mgr. Minárová na Cypre štruktúrovaný kurz s témou outdoorových športových aktivít. Kurz prebieha v anglickom jazyku.

Dvaja učitelia našej školy majú možnosť vybrať si z ponuky kurzov v zahraničí na stránke School Education Gateway alebo na stránke European School Education Platform. Učitelia tiež majú možnosť absolvovať semináre v zahraničí – tzv. TCA školiace a kooperačné aktivity, zverejnené na stránke Erasmus+ a ESEP.

Žiaci prvého ročníka môžu prejaviť svoj záujem o zahraničné mobility počas ich štúdia na gymnáziu vyplnením dotazníka a napísaním motivačného listu a tiež zapájaním sa do aktivít školy. Mobilitné aktivity v zahraničí sú financované z programu Erasmus+. Ich realizácia je podmienená aktívnou prácou angažovaných učiteľov, za ktorú im patrí poďakovanie.