Naše študentky GJK súčasťou festivalu Vedy a techniky AMAVET

Výstavisko Incheba Expo Bratislava ponúklo v dňoch 8. - 10. novembra 2023 svoje priestory na celoštátne finále súťaže AMAVET. Išlo o 26. ročník Festivalu vedy a techniky. Na finále súťaže sa stretlo 97 mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorských projektov a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Našu školu reprezentovali žiačky Adela Tenkelová (IV. A) a Alexandra Drgoňová (II. B). Dievčatá síce nepostúpili do medzinárodných kôl, ale získali veľké množstvo cenných skúseností, nápadov a inšpirácií, kde sa môžu v budúcnosti posunúť. Svoje zážitky určite odovzdajú svojim spolužiakom a už teraz majú množstvo nápadov, ako vylepšiť svoje projekty.

Dievčatám patrí obrovská vďaka za vzorné reprezentovanie školy ako aj mesta Zlaté Moravce.

Prikladáme aj link na Správy RTVS s reportážou o festivale vedy a techniky Amavet aj s rozhovorom s našou študentkou Alexandrou Drgoňovou.

Internetová stránka festivalu vedy a techniky AMAVET

Mgr. Ľudmila Minárová