Naše účastníčky Erasmus+ mobility majú za sebou prvý týždeň

Začiatočným dňom mobility bola nedeľa, 21.4.2024, kedy naše dve žiačky, I. Tencerová a K. Herdová, zavítali do malebného mestečka Tulln an der Donau v Rakúsku. Už prvé minúty pri prechádzke nábrežím Dunaja si získali obdiv účastníčok. Priestory školy im osobne ukázala pani riaditeľka, ktorej patrí obrovské poďakovanie za ochotu a spoluprácu. Pred príchodom sme si s pani riaditeľkou vymenili desiatky mailov, aby sme pobyt pripravili do posledných detailov. Naše osobné stretnutie bolo skvelé. Večer čakalo na účastníčky ešte jedno zoznámenie, srdečne ich privítali hosťovské rodiny, v ktorých strávia štyri týždne.

Počas týždňa sedia v laviciach spolu so svojimi rakúskymi spolužiakmi, musia zabojovať s nemčinou, v tomto jazyku absolvujú všetky predmety okrem cudzích jazykov.

12 minútovka hneď na úvod na telesnej výchove, hra na bicích nástrojoch, nečakané online vyučovanie, spev v sprievode klavíra, stechiometria na chémii, školská burza, umenie a praktická výtvarná výchova, 50 minútové vyučovacie hodiny, viacero dvojhodinoviek, vysádzanie rastlín s rodinou, grilovačka, nové priateľstvá... a týždeň je za nami.

Na ich ďalšie zážitky sa už teraz tešíme.

Autor: Mgr. Viera Mihalková