Návšteva zástupcov veľvyslanectva Spojených štátov amerických

Dňa 25. 9. 2023 k nám do školy zavítal pán B. Baughman, press attaché Spojených štátov amerických na Slovensku, spolu so svojou kolegyňou pani K. Kohútovou. Spolu sa zúčastnili na 10. ročníku súťaže Brána jazykov otvorená, organizovanej na Gymnáziu Janka Kráľa.

Okrem aktívneho sa zapojenia do súťaží pripravených našimi žiakmi si pán Baughman pripravil pre žiakov štvrtého ročníka zaujímavú prednášku o Amerike so zameraním sa na americké mýty a legendy. Prednáška pokračovala diskusiou, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili svojimi otázkami. Pán Baughman povedal, že je to jeho prvá návšteva strednej školy na Slovensku, no bol ohúrený úrovňou znalosti angličtiny našich žiakov.

Veľmi sa tešíme, že si pán Baughman a pani Kohútová našli čas na túto obohacujúcu prednášku, návštevu našej školy a podujatia. V neposlednom rade ďakujeme veľvyslanectvu Spojených štátov amerických za podporu súťaže Brána jazykov otvorená hodnotnými cenami.

Mgr. I. Šovčíková