Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V pondelok 27.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. 26 súťažiacich bolo rozdelených do dvoch kategórii – 2A (žiaci prvého a druhého ročníka) a 2B (žiaci tretieho a štvrtého ročníka). Svoje sily si zmerali v počúvaní a čítaní s porozumením, vedomostnom teste zo slovnej zásoby a gramatiky a pri ústnom používaní anglického jazyka (tvorba príbehu a dialógu na zadané témy). Na stupni víťazov sa umiestnili:

Kategória 2A

  1. miesto – D. Komžík 1.A
  2. miesto – N. Ferencová 2.A
  3. miesto – T. Bronišová 1.B

Kategória 2B

  1. miesto – S. Ondroš 3.A
  2. miesto – M. Ivanička 4.B
  3. miesto – O. Kováč 4.B

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v okresnom kole olympiády.

Tím učiteľov anglického jazyka