Ocenenie nášho žiaka Petra Ďuricu predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pri príležitosti oceňovania najúspešnejších študentov v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzal dňa 10.6.2024 ocenenie od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ing. Branislava Becíka, PhD. za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a Nitrianskeho samosprávneho kraja žiak III.B triedy Peter Ďurica.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja oceňuje každoročne študentov, ktorých úspech presahuje hranice zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Peťovým hlavným úspechom bolo 1. miesto v celoslovenskom kole programátorskej súťaže IT v Nitre.

Peter Ďurica je vzorom pre svojich rovesníkov. Jeho prístup k vzdelávaniu je založený na neustálom úsilí a nadšení pre nové poznatky najmä z oblasti programovania a informačno-komunikačných technológií. Je vzorným žiakom s výnimočným akademickým profilom, preukazujúcim vynikajúce výsledky v každom predmete. Je to nielen excelentný žiak, ale aj mimoriadny prínos pre komunitu školy. Peter je šéfredaktorom a grafikom v školskom časopise, aktívne tiež sa zapája do školských akcií. Jeho empatia a schopnosť spolupracovať s ostatnými sú ukážkové. Okrem toho, že exceluje v akademických disciplínach, je aj talentovaným lídrom a motivátorom, ktorý inšpiruje svojich spolužiakov.

Nášmu úspešnému študentovi ďakujeme za krásnu reprezentáciu a zviditeľnenie nášho gymnázia.

Umiestnenie:

  • 1. miesto v programátorskej súťaži IT v Nitre v školskom roku 2023/2024
  • 2. miesto v programátorskej súťaži IT v Nitre v školskom roku 2021/2022