Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. 2. 2024 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Golianova v Nitre. Zo školského do krajského kola postúpili dve žiačky – Alexandra Drgoňová II.B v kategórii B a Veronika Zajková III. A v kategórii A.

V každej kategórii súťažilo 27 stredoškolákov z celého Nitrianskeho kraja. Poznatky našich žiačok preveril v prvej časti náročný test skladajúci sa z 25 otázok a v druhej časti transformácia textu. Do tretej, ústnej časti, postúpilo v kategórii A už len 12 najlepších. Veronike Zajkovej sa postup podaril a obsadila pekné 8. miesto. V kategórii B Alexandre ušiel postup o 1 bod.

Obom dievčatám ďakujeme za ich svedomitú prípravu na súťaž a zároveň za vzornú reprezentáciu našej školy.

PK SJL, SV

Expanded Image