Otvorenie nového školského roka 2023/2024

Po dvoch slnečných mesiacoch naplnených oddychom, zábavou i prácou sme sa 4. septembra 2023 opäť vrátili do historickej budovy nášho Gymnázia Janka Kráľa, aby sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia nového školského roka 2023/2024.

Úvod patril Kristíne Šútorovej z III. B triedy, ktorá predniesla báseň od Jozefa Urbana Ráno poskladaných slnečníkov v klavírnom sprievode Veroniky Hudecovej z II. B. Po nej sa slova ujala predsedníčka Žiackej školskej rady Katarína Herdová. Vo svojom prejave sa prihovorila súčasným žiakom gymnázia i novým tváram, ktoré tento rok obohatia žiacky kolektív. Taktiež predstavila vyhliadky a očakávania ŽŠR na aktuálny školský rok.

V podobnom duchu sa niesol aj príhovor pani riaditeľky RNDr. Renáty Kunovej PhD., ktorá prívetivými slovami povzbudila všetkých prítomných a pripomenula im, aby sa nebáli ukázať svoje kvality a potenciál a naplno využiť možnosť ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré naše gymnázium ponúka. Informovala, že v tomto školskom roku bude na škole študovať 204 žiakov v ôsmich triedach štvorročného gymnázia. Osobitne privítala žiakov prvého ročníka, ktorí sa rozhodli pokračovať vo svojom vzdelávaní práve na našej škole. K príhovoru pani riaditeľky patrilo predstavenie všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.

Na záver sa slova opäť ujala predsedníčka ŽŠR, ktorá všetkým zaželala úspešný rok plný nových poznatkov a vedomostí, ale i priateľstiev a zábavy.

Slávnostnou bodkou na ukončenie podujatia bola skladba Hey Jude od kapely The Beatles v klavírnom prevedení Veroniky Hudecovej.

Kristína Šútorová, III. B