Prečo si vybrať štúdium na našej škole?

Podľa hodnotenia INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) patrí naša škola k najlepším gymnáziám v Nitrianskom kraji. S celkovým hodnotením 6,6 – ŠKOLA S VEĽMI DOBRÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV sa radíme na 5. miesto v rebríčku gymnázií v Nitrianskom kraji. Vynikajúce hodnotenie sme dosiahli v hodnotení výsledkov maturitných skúšok a v prijímaní absolventov na VŠ. Výborné výsledky dosahujeme aj v práci s nadanými žiakmi. Hodnotenie kvality školy je uvedené v prehľadnej tabuľke.

Komentár hodnotenie školy:
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.

Viac informácií o našich aktivitách nájdete na stránke www.gjkzm.sk.

Mgr. Ľ. Debnár

Expanded Image