Prevencia šikanovania

Dňa 22.2 a 26.2. 2024 sa na našom gymnáziu uskutočnila interaktívna beseda zameraná na prevenciu šikanovania, ktorej sa zúčastnili triedy II.A a II.B. Touto témou nás sprevádzali psychologičky z CPP v Zlatých Moravciach - PhDr. Miroslava Veľká a Mgr. Jarmila Horváthová.

Počas prvej vyučovacej hodiny poukázali na dôležitosť tolerancie, láskavosti a empatie v kolektíve a formou zaujímavých a kreatívnych aktivít sa snažili priblížiť túto náročnú tematiku nám – mladým ľuďom. Aktivita „ľadovec“ nás všetkých chytila za srdce, pretože pri jej riešení sme museli zapájať nielen naše fyzické schopnosti, ale aj logické myslenie.

Počas týchto troch hodín sme si uvedomili, že každý člen kolektívu je rovnako dôležitý, má svoj význam pre spoločnosť, týkajúc sa jeho tvorivého potenciálu, či abstraktného alebo logického myslenia a aké vážne dopady môže mať šikanovanie na jednotlivca.

Na záver by sme sa chceli poďakovať pani psychologičkám za pripravenú besedu a zaujímavé, tvorivé aktivity a Mgr. A.Holecovej za koordináciu a umožnenie vzdelávania v tejto téme.

PEER aktivistky