Profesijná orientácia

Dnešná doba si vyžaduje nielen fyzickú, ale aj duševnú prípravu na výzvy, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Preto je dôležité investovať čas a úsilie do pochopenia seba samých a objavenia svojich silných stránok a záujmov. Jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť, sú hodiny s psychológmi, ktoré nám poskytujú širokú škálu nástrojov na lepšie pochopenie seba samých a našich kariérnych ambícií. Práve preto sme mali, ako tretiaci na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, deň vyhradený na prácu s vyškolenými pani psychologičkami – Mgr. V. Fintovou, Bc. V.M. Ondrejkovou a S. Supekovou, ktoré nám pomohli vybrať si správne povolanie do života.

Vypísali sme rôzne dotazníky ohľadom našich záujmov, ďalej to boli práce, ktoré sa nám páčia, nasledovali aktivity, ktoré by sme boli ochotní robiť, ale písali sme aj o práci ľudí okolo nás, ktorá nás môže motivovať alebo aj demotivovať. Cvičenia boli taktiež zamerané na naše kognitívne funkcie, ako aj logické myslenie a pamäť.

Po vyhodnotení výsledkov dotazníkov sa znova stretneme s pani psychologičkami, aby sme sa individuálne porozprávali o našich výsledkoch a budúcich kariérnych záujmoch. Tento individuálny prístup nám pomôže lepšie pochopiť seba samých a objaviť cesty k osobnému či profesijnému rastu a úspechu.

Alžbeta Kašubová, Veronika Zajková 3.A