Rozlúčka s maturantmi

Slávnostná rozlúčka s maturantmi zo IV. A, IV. B sa uskutočnila 17. 5. 2024 v aule našej školy. Žiačka IV. B Liana Horvátová otvorila rozlúčku slovami básnika Kamila Peteraja: „Už nastal čas, keď stránky kníh život tieňmi strieda a opäť raz, jak kŕdeľ rozpŕchla sa trieda“.

Nasledoval slávnostný príhovor maturanta Filipa Danka IV. A, v ktorom poďakoval všetkým učiteľom a vedeniu školy.

Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. vo svojom slávnostnom prejave zhodnotila štyri roky štúdia a maturantom popriala veľa šťastia a úspechov na maturitnej skúške. Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

S tablom v rukách a za mohutného potlesku všetkých žiakov školy maturanti poslednýkrát prešli pomyselnou „bránou školy“.

Triedni učitelia IV. A, IV. B