Súťaž o najlepší jablčník

Dňa 20. októbra 2023 si školský parlament ako tradične pripravil deň jablka, spojený so súťažou o najlepší jablčník.

Zapojiť sa mohol každý, komu nechýbalo nadšenie a radosť z pečenia. Žiaci svoje napečené jablčníky doniesli pred prvou hodinou do zborovne, kde nasledovalo ich prísne ochutnávanie a hodnotenie naším pedagogickým zborom. Úloha to bola veru lahodná, no výber medzi toľkými výbornými koláčmi, košíčkami, štrúdľami a mnohými inými maškrtami bol naozaj náročný.

Po 3. vyučovacej hodine nasledovalo vyhodnotenie, ktoré skončilo nasledovne:

  1. miesto - Jozef Krúpa 3. B
  2. miesto - Máša Hudáková 4. B
  3. miesto - Sofia Lavrincová 2. A

Našich víťazov následne čakala odmena a pre našich žiakov čakali pripravené stoly s maškrtami na uchutnanie.

Na záver by sme v mene školského parlamentu chceli zablahoželať našim víťazom, ale i poďakovať všetkým účastníkom za ich aktivitu.