Teambuilding

Dňa 26.10.2023 a 27.10.2023 sa konal Teambuilding. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a  I. B triedy, ktorí si overili svoje tímové zručnosti. Aktivita bola organizovaná PEER aktivistkami: Viktória Laktišová a Karin Huňadyová z III.A triedy, Viktória Šlosiarová, Sofia Lavrincová a Natália Ferencová z II. A triedy, pod vedením Mgr. A. Holecovej. Počas troch vyučovacích hodín si žiaci spoločne zlepšili svoje komunikačné, kolektívne, pracovné a vedomostné zručnosti i vedomosti. Búrlivé diskusie doplnila hra „Mission Impossible“, počas ktorej museli za určitý čas zvládnuť pracovať v tíme a splniť všetky zadania.

Každá trieda bola jedinečná a prejavila sa rozlične. Ako PEER aktivistky hodnotíme tieto aktivity veľmi pozitívne. Mali sme príležitosť vidieť, ako mladí ľudia dokážu spolupracovať, pracovať pod tlakom a pri tom logicky rozmýšľať a zároveň plniť rôzne zadané úlohy.

V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať Mgr. A. Holecovej za túto príležitosť pracovať s mladými ľuďmi a tešíme sa na ďalšie spoločné PEER aktivity.

V. Šlosiarová, S. Lavrincová, N. Ferencová, II.A trieda