Dlhodobá vzdelávacia mobilita v Rakúsku (Erasmus+)

Naše žiačky úspešne ukončili 24.5.2024 prvé dlhodobé mobility v rámci projektu Erasmus+. Iva Tencerová z 2.B a Katarína Herdová z 3.B triedy strávili v rakúskom meste Tulln an der Donau 34 dní. Hosťujúcou školou bolo partnerské gymnázium BG/BRG Tulln, za čo patrí veľké poďakovanie pani riaditeľke partnerskej školy Mag. Schlager. Spolupráca s ňou bola na vysokej úrovni, osobne dohliadala na pohodu a pokrok našich žiačok.

Účastníčky za tento čas spoznali mnoho nových ľudí, rakúsku kultúru a zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov. Počas prvých dní sa bližšie spoznávali s novým prostredím, školou, mestom a ľuďmi, zažili rôzne situácie, ktoré ich naučili rýchlo a efektívne riešiť problémy a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. V škole mali možnosť robiť zaujímavé pokusy, byť súčasťou rôznych prednášok a takmer na každej hodine sa zapájali do skupinovej práce. Oslovili ich aj predmety, ktoré na našej škole nemáme, ako napr. hudobná alebo výtvarná výchova. Pri príležitosti Dňa Európy sa zaoberali otázkami Európskej únie, navštívili pamiatky Európskeho kultúrneho dedičstva.

Dni v Tullne nepresedeli len v škole. Cestovanie, aktívny šport a rôzne zážitky boli tiež súčasťou programu. Zúčastnili sa festivalu Wiesn s tradičnou rakúskou kultúrou, hudbou a tancom. Dva víkendy strávili spoznávaním Viedne, hlavného mesta Rakúska, počas ktorých navštívili viaceré múzeá, galérie, kultúrne pamiatky a neobišli ani zábavný park Prater.

Hosťovské rodiny, v ktorých boli naše žiačky ubytované, sa postarali o príjemnú domácu atmosféru a veľmi im pomohli v zdokonaľovaní sa v nemeckom jazyku. Ako sa hovorí, „komunikácia je základ“ , tohto motta sa držali počas celej mobility.

Domov sa vracali s vďačnosťou, že mohli byť súčasťou tohto projektu. Napriek tomu, že sa na návrat veľmi tešili, spomienky na dni prežité v Tullne im vždy vyčaria úsmev na tvári a rady sa tam budú vracať.