Víťazstvo v recitačnej súťaži

V stredu 18. 10. 2022 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach konal 5. ročník Regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovských autorov. Vyhlasovateľom súťaže, ako tradične, bol Miestny odbor Matice slovenskej a spoluorganizátorom mesto Zlaté Moravce a Mestská knižnica v Zlatých Moravciach.

Naše gymnázium malo tento rok na súťaži trojčlenné zastúpenie: D. Komžík (I. A) s básňou Dumky večerné od J. Bottu, K. Šútorová (III. B) s úryvkom z básnickej skladby Smrť Jánošíkova od J. Bottu a F. Tonka (III. B) s básňou Hrob od J. Bottu.

Naši žiaci v konkurencii výborne obstáli. Ba čo viac, Kristína Šútorová získala vo svojej kategórii prvé miesto, čím obhájila svoje prvenstvo z minulého roku.

Všetkým našim žiakom ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy a víťazke gratulujeme ku krásnemu úspechu!

K. Šútorová (III. B), Mgr. T. Poliaková