12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy záložka do knihy spája slovenské školy hrdinovia detektívnych románov

V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže. 12. ročník projektu bol venovaný detektívnym románom (Hrdinovia detektívnych románov). Projekt sme realizovali na hodinách Umenia a kultúry a na Kreatívnom krúžku. Začali sme diskusiami o obľúbených detektívnych hrdinoch. Postupne žiaci začali pracovať na samotnej výrobe záložiek pre spolužiakov z partnerskej školy. Využili pri tom najmä svoju fantáziu, tvorivé myslenie a estetické cítenie. Rôzne výtvarné techniky boli obohatené citátmi z detektívnych kníh. Žiaci na svoje záložky pripísali aj kontakt na svoj sociálny profil. Tým sa nielen zjednodušila komunikácia medzi účastníkmi projektu, ale aj nadviazali nové priateľstvá.

Sprievodným programom výroby záložiek boli rôzne aktivity zamerané na podporu kreatívneho čítania. Žiaci si pripravili powerpointové prezentácie o významných autoroch detektívnych románov, ktoré obohatili aj o mini kvízy. Na niektorých hodinách sme si pozreli aj niekoľko ukážok z detektívnych filmov, ktoré boli natočené na základe literárnej predlohy. Tak isto mali žiaci za úlohu pripraviť krátku prezentáciu o vybranom detektívnom románe a tým ho spropagovať medzi spolužiakmi.

Všetky záložky boli zaslané našej družobnej škole - Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichov Hradec, Česká republika. Naše mini výtvarné diela putovali k žiakom 5.A triedy. Aj vďaka tomuto projektu pokračujeme v priateľskej družbe s touto školou. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za úprimný a kreatívny prístup k projektu.

Naše skúsenosti a zážitky z priebehu realizácie projektu:

  • výroba záložiek: najväčšou inšpiráciu pre žiakov boli britskí autori detektívnych románov A. Christie a Sir A. C. Doyle. Ich knižný hrdinovia ako Hercule Poirot, slečna Marplová a Sherlock Holmes sa najviac objavili na záložkách. Nezaostali ani slovenskí autori detektívok D. Dán a J. Červenák, ktorých hrdinovia a motívy sa tiež stali predlohou pri tvorbe niektorých záložiek.
  • z podpory kreatívneho čítania: žiaci si mali za úlohu prečítať detektívny román podľa vlastného výberu a vo voľnej diskusii porozprávať o najzaujímavejších momentoch deja. Niektorí žiaci vytvorili powerpointové prezentácie o vybraných autoroch. Žiaci mali možnosť sledovať filmové adaptácie niektorých detektívnych románov a následne porovnať knihu a sfilmovaný príbeh. V neposlednom rade to bola aktivita, pri ktorej mali žiaci za úlohu odprezentovať pred spolužiakmi vybraný detektívny román, povedať zaujímavosti o jeho autorovi a tvorbe.
  • z výmeny záložiek: partnerskej škole v Jindřichovom Hradci poslal každý náš žiak jednu záložku. Celkovo to bolo 42 kusov malých umeleckých diel. Keďže bola na našej škole akurát družobná návšteva z partnerského gymnázia, pribalili sme záložky učiteľom, ktorí ich odovzdali spolu so sprievodným listom a drobnými darčekmi žiakom v Čechách. Našim žiakom boli doručené záložky z Čiech poštou. Zásielke sa úprimne potešili a hneď zareagovali poďakovaním na sociálnych sieťach.
  • z priateľskej komunikácie s našou pridelenou školou: tento rok sme poňali výmenu záložiek opäť medzinárodne. Vymenili sme si záložky s našou partnerskou školou, českým Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci. Nápad sa na oboch stranách stretol s obrovským ohlasom. Všetci žiaci k záložkám priložili aj svoju značku na Instagrame alebo Facebooku. Tým sme dali väčšiu šancu spätnej väzbe a nadviazaniu nových priateľstiev.

Mgr. Ivana Šovčíková