Jindřichov Hradec 2012

Po októbrovej návšteve našich českých priateľov z partnerského Gymnázia V. Nováka v Jindřichovom Hradci zavítala v dňoch 14. – 16. júna 2012 naša delegácia šiestich pedagógov a dvadsiatich siedmich študentov do tohto starobylého historického mesta. Naši hostitelia pripravili pre nás bohatý a pestrý program. Po príchode bola slovenská výprava prijatá starostom a po krátkom programe sa zapísali účastníci stretnutia do pamätnej knihy mesta. Program pokračoval prehliadkou partnerského gymnázia. Prezreli sme si novovybudované učebne vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, odborné učebne fyziky, chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov. Najväčší záujem vzbudili multifunkčné priestory pre vyučovanie dramatickej tvorby.

V piatok sa naši študenti v sprievode českých priateľov zúčastnili exkurzie do zámku Červená Lhota. Renesančný zámok stojí na skalnatom ostrove a patrí medzi najatraktívnejšie pamiatky južných Čiech. Okolo zámku sa rozprestiera anglický park, ktorému dominuje rozľahlý rybník. V podvečerných hodinách sme navštívili spolu s našimi českými kolegami ateliér umelca Jindřicha Vydru, ktorý sa venuje tvorbe keramických mozaík.

V sobotu sme mali možnosť prehliadnuť si Ateliéry tapisérií Márie Hoppe-Teinitzerovej. V súčasnosti sa nachádzajú v týchto priestoroch aj reštaurátorské dielne gobelínov. S Jindřichovým Hradcom sme sa rozlúčili prehliadkou exteriérov tretieho najväčšieho hradného komplexu v Česku. Základom stavby bol pôvodne gotický hrad. Dnešnú veľkolepú podobu získal zásluhou talianskych architektov Maggiho a Faconiho, ktorí ho prestavali na renesančný zámok.

V sobotu v popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili s našimi hostiteľmi. Riaditelia škôl sa dohodli na ďalšom stretnutí, tentoraz v Zlatých Moravciach. Rozlúčka bola ako zvyčajne emotívna a našim študentom sa neveľmi chcelo nastupovať do autobusu.

Fotogaléria