Družobná návšteva v poľskom Szydlowe v dňoch 1. - 4. 10. 2009

Družba medzi Gymnáziom J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Gimnazjom W.S.Reymonta v poľskom mestečku Szydlow vznikla v r. 2003. V nadväznosti na veľmi dobré vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi oboch škôl, boli sme pozvaní poľskými priateľmi na družobnú návštevu. V dňoch 1. – 4. októbra 2009 sa jej zúčastnilo 26 žiakov našej školy vo veku 13 – 15 rokov spolu s riaditeľom školy RNDr. M. Bátorom a  zástupcami pedagogického zboru RNDr. R. Kunovou a RNDr. K Chrenom.

Program:

1. 10. 2009 - 8:00 odchod autobusom do Poľska, 18:00 príchod do Szydlowa
Po príchode boli naši študenti rozdelení do domácností poľských študentov a večer si v telocvični školy zašportovali s poľskými kamarátmi. Na celý pobyt pre nás pripravili naši hostitelia bohatý kultúrny a poznávací program, ktorý nám umožnil oboznámiť sa s historickými pamiatkami, tradíciami a zaujímavosťami regiónu, v ktorom sa nachádza družobná škola.

2. 10. 2009
9:30 návšteva starobylej zrúcaniny hradu KRZYSTOPOR z XIII. storočia
Hrad KRZYSTOPOR patril k najväčším hradom v Európe. V odbornom výklade domácej sprievodkyne sme sa dozvedeli, že bol postavený s dôrazom na symboliku a počet veží (4), sál (7), balkónov (12) a okien (365) symbolizoval kalendár. Mal pôdorys pravidelného päťuholníka a v stredoveku bol nedobytnou pevnosťou.
11:30 návšteva mesta Szandomierz
Mesto Szandomierz leží na riekach Wisla a San a v minulosti patrilo k najvýznamnejším politickým a kultúrnym centrám Poľska. Navštívili sme kostol sv. Jakuba a kostol sv. Pavla, prešli sme sa bludiskom mestských katakomb, ktoré sú pod historickým centrom mesta. Slúžili miestnym obyvateľom ako útočisko pred nájazdami Tatárov v XIII. storočí a neskôr ako sklady pre miestne cechy. V súčasnosti sú pre turistov sprístupnené chodby v dĺžke 500 m, Nakoniec sme vystúpili na 30 m vysokú Opatowskú vežu, ktorá je súčasťou mestského opevnenia, odkiaľ sa nám poskytol krásny pohľad na celkovú panorámu mesta.
17:00 návrat do Szydlowa
Navštívili sme miestne múzeum a synagógu, kde nám bol poskytnutý výklad o židovskej kultúre regiónu a histórii mesta Szydlow.

3. 10. 2009
9:00 výlet do mesta Jedrzejow
Spolu so študentami z Poľska, u ktorých boli naši žiaci ubytovaní, sme navštívili mesto Jedrzejow, kde sme si prezreli miestne múzeum s expozitúrou slnečných hodín z celej Európy, ktorá je najväčšia v Poľsku.
11:30 prehliadka skanzenu v TOKARNE
Prezreli sme si skanzen ľudovej architektúry a kultúry v TOKARNE, ktorý sa rozprestiera na ploche asi 10 ha a poskytuje informácie o spôsobe života na poľskom vidieku v minulosti.
14:00 návšteva mesta KIELCE
Navštívili sme krajské mesto KIELCE (150 000 obyv.), ktoré je kultúrnym, hospodárskym a politickým centrom regiónu, kde sme navštívili okrem historických miest aj najmodernejšie obchodné centrum.
18:00 návrat do Szydlowa
V telocvični školy bola pripravená diskotéka, na ktorej sa vo výbornej atmosfére zabávali naši a domáci študenti.

4. 10. 2009
8:00 odchod zo Szydlowa
Lúčime sa s našimi poľskými priateľmi a odchádzame zo Szydlowa domov. Cestou sme sa zastavili v kráľovskom meste Krakow , kde sme si prezreli katedrálu Wawel, ktoré je sídlom poľského arcibiskupa a kde pôsobil aj Karol Wojtyla, neskôr pápež Ján Pavol II a historické námestie mesta. Z Krakowa sme sa vydali priamo domov, plní dojmov a neopakovateľných zážitkov.
18:00 príchod pred budovu našej školy
Družba nie je len návšteva detí v rodinách, možnosť vidieť ako žijú ich rovesníci z inej krajiny, získavanie skúseností, ale predovšetkým nadviazanie trvalých priateľstiev, ktoré možno pretrvajú celý život a budú sa naďalej rozvíjať. Sme presvedčení, že ľudské a profesionálne vzťahy medzi pedagógmi i žiakmi oboch škôl sa ešte viac upevnili a prehĺbili. Úprimné poďakovanie patrí našim poľským hostiteľom, ktorí sa o nás vzorne starali, pripravili pre nás množstvo zaujímavých akcií, z ktorých nám všetkým zostanú spomienky na celý život. Sme presvedčení, že družobné vzťahy medzi našimi školami sa budú naďalej rozvíjať a už sa tešíme na návštevu poľských priateľov v júni 2010.

Fotogaléria