EXPERT geniality show – nájde tých, čo naozaj vedia...

Expert je celoslovenská súťaž. 1. decembra sa do nej zapojilo aj 33 našich študentov 1., - 4. ročníka 4RG, 4. a 8.roč. 8RG. Súťažili v dvoch zo šiestich ponúkaných tém – Svetobežník, Mozgolamy, Góly body sekundy, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Spoločnosť kedysi a dnes. Čakáme na výsledky. Kto bude expert školy?

Fotogaléria