Vlajka Európskej únie a text: Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+

Do mobility v rámci programu ERASMUS+ KA101 sa zapájajú 3 učitelia našej školy

Po úspešne prebiehajúcom projekte s rakúskou školou začíname realizovať ďalší projekt. Národná agentúra udelila našej škole grant na vzdelávaciu mobilitu pedagogických zamestnancov. Práca na projekte s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manažmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa sa rozbehla v decembri a trvá 24 mesiacov. Počas jeho realizácie absolvujú naši pedagógovia v októbri 2020 seminár na Kréte v meste Heraklion. V anglickom jazyku ho absolvuje Mgr. Monika Taligová a v nemeckom jazyku RNDr. Renáta Kunová PhD. a Mgr. Viera Mihalková.

Obsahom seminára je získanie interkultúrnych a projektových zručností, riadenie projektu, finančný manažment, výmena skúseností a tiež nadviazanie spolupráce so školami z iných krajín, zapojených do projektov ERASMUS+. Táto prvá fáza má pripraviť pedagógov na rozvíjanie spolupráce v rámci školy a prípravu mobilít. Úlohou účastníkov seminára je v ďalšej fáze integrácia a kooperácia kolegov, ktorí spoločne môžu vyhľadať a realizovať výmeny študentov.

Následne plánujeme rozpracovať ďalší projekt v rámci programu ERASMUS+ aj do iných krajín (Portugalsko, Španielsko, Litva, Turecko a i.) Sú to krajiny, ktoré môžete spoznať iným spôsobom ako očami turistu. Každá škola sa snaží ukázať účastníkom regionálne zvyklosti, pohostiť ich regionálnym jedlom a ukázať prírodné a kultúrne krásy svojej krajiny. Ak vás takýto typ spolupráce zaujal, oslovte nás prostredníctvom vedenia školy.