Ocenenie nášho študenta Tomáša Zöldera Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pri príležitosti oceňovania najúspešnejších študentov v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzal dňa 15.6.2022 ocenenie od Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a Nitrianskeho samosprávneho kraja žiak 3.B triedy Tomáš Zölder.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja oceňuje každoročne študentov, ktorých úspech presahuje hranice zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tomášovým úspechom bolo 1. miesto v česko-slovenskom finále jazykového WocaBee šampionátu, do ktorého sa v tomto školskom roku zapojilo 60 tisíc žiakov z 3671 tried z celého Slovenska a Českej republiky. V oboch krajinách sa súťažilo najskôr v okresných a krajských kolách, krajskí víťazi sa následne stretli v celoštátnom kole. Víťazi zo Slovenska a Českej republiky si nakoniec zmerali sily v učení cudzích jazykov v záverečnom česko-slovenskom finále.

Tomáš vybojoval 1. miesto v dvoch školských rokoch za sebou (2020/2021, 2021/2022), pričom bol tiež členom víťazného tímu z našej školy.

Tomáš Zölder okrem toho dosahuje vynikajúce študijné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Rád sa zúčastňuje súťaží a vie nadchnúť a motivovať ostatných spolužiakov. Napriek náročným školským povinnostiam zvláda aj mimoškolské aktivity. Aktívne sa venuje futbalu za miestny klub FC VION, dokonca svoje skúsenosti odovzdáva ako tréner aj mladším žiakom.

Nášmu úspešnému študentovi ďakujeme za krásnu reprezentáciu a zviditeľnenie nášho gymnázia.


Fotogaléria