Záložka do knihy spája slovenské školy

10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)

Organizátor projektu: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Cieľ celoslovenského projektu: Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

Trvanie projektu: do 31. októbra 2021

Vyhodnotenie celoslovenského projektu: 30. novembra 2021 (výsledky zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk) Naša partnerská škola: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky

Účastníci projektu: žiaci 1. A a 1. B triedy

Realizácia projektu: Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili s našimi prvákmi do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy . Témou 10. ročníka bolo 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia slovenskej spisovateľky B. S. Timravy. Projekt sme realizovali na hodinách umenia a kultúry. V prvej fáze projektu sme žiakov oboznámili so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava a B. S. Timravy, žiaci si individuálne vyhľadávali materiál k téme na internete a v knižných publikáciách.

V druhej fáze žiaci vyrábali samotné záložky, pri ich výrobe využili hlavne vlastnú tvorivosť a fantáziu. Sprievodným programom projektu boli prezentácie o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava a B. S. Timravy. Žiaci oboch tried spoločnými silami vytvorili nástenku v priestoroch školy, ktorá sa venuje týmto dvom významným výročiam. Pandemická situácia nám neumožnila uskutočniť iné sprievodné podujatia. Najkrajšie záložky boli zaslané našej partnerskej škole, v tomto školskom roku to bolo Gymnázium v Malackách. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za pozitívny prístup k projektu.


Fotogaléria