ErasmusDays2022

Tento rok Gymnázium Janka Kráľa po prvýkrát zorganizovalo podujatie s názvom „Erasmus Days“. Dni Erasmu sa už piaty rok každoročne konajú v októbri na európskych školách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Program umožňuje žiakom a pedagógom participovať na projektoch, vzdelávaní a mobilitách v Európe už 35 rokov.

V úvode podujatia školských „Erasmus Days“ Mgr. Ivana Šovčíková predstavila žiakom samotný program Erasmus, jeho históriu, súčasnosť a možnosti zapojenia sa do školských projektov „Erasmus+“. Mgr. Alena Rakovská oboznámila študentov s projektom eTwinning a úspešným participovaním našej školy a žiakov na takomto projekte v spolupráci s rakúskou partnerskou školou. Nasledovali prednášky PaedDr. Henriety Šabíkovej o jej vzdelávacej mobilite v gréckom meste Heraklion. Mgr. Marián Hodoši porozprával o dvojtýždňovom pôsobení/hospitovaní v partnerskej škole v nemeckom Essene. Nakoniec Mgr. Ivana Šovčíková predstavila vzdelávanie v španielskom meste Alicante, na ktorom sa zúčastnila spolu s Mgr. Ľudmilou Minárovou. Podujatie bolo bohaté nielen na informácie a zážitky, ale aj obrazový materiál. Študenti si na koniec prednášok mohli zmerať svoje sily v jazykovej súťaži, po ktorej boli odmenení vecnými cenami.

školský Erasmus+ tím