Projekt SadOVO v Zaježovej

V dňoch 12. 10. - 14. 10. 2022 sme sa v rámci projektu SadOVO zúčastnili (pozn. Nela Sofia Levická, Jozef Krúpa, II. B) spolu s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou náučného pobytu v malej, ale krásnej, obci Zaježová. Práve tu sa nachádza vzdelávacie centrum, ktoré ponúka priestory pre semináre, rodinné pobyty či školské výlety.

Už samotná cesta do tejto malebnej obce predznamenáva, že nás čakajú tri dni v obklopení tradičnej neporušenej slovenskej prírody. Pohľady na krásnu jesennú scenériu boli úchvatné! Organizátori projektu - Feri a Aďka mali pre nás počas celého pobytu nachystaný bohatý program. Po výbornom obede sme sa presunuli do terénu, kde sme objavovali a ochutnávali odrody jabloní a hrušiek, ktoré sú vysadené v okolí vzdelávacieho centra. Touto aktivitou a celým pobytom nás sprevádzal veľmi skúsený pomológ z Českej republiky - Ondřej Dovala. Po večeri na nás čakala ochútnavka jablčných muštov, ktorá bola spojená s veľmi zábavnou úlohou. Museli sme uhádnuť, z akej odrody jabĺk je mušt vyrobený.

Na druhý deň ráno sme sa zobudili do zamračeného dňa, ale to nám ani trochu neubralo na eláne. Deň bol opäť nabitý rôznymi aktivitami. Ešte pred pobytom sme dostali za úlohu nájsť v okolí nášho regiónu 5 odrôd jabĺk a hrušiek. Aďka s Ondrejom naše jablká a hrušky ochutnali a zistili ich názov a odrodu. Následne bolo našou úlohou správne priradiť názov k našim jablkám a hruškám. Vrámci tejto aktivity sme tiež vybrali kry a stromy, ktoré si neskôr v novembri zasadíme v areáli našej školy. Poobede sme pripravovali a vymýšľali rôzne úlohy na Plodobranie. Pracovali sme v tímoch. Naším cieľom bolo vyrobiť si vlastné stanovište s označením. Ďalšou poobednou aktivitou bol zábavný kvíz, ktorý preveril naše vedomosti získané počas pobytu. Večer sme strávili v nádhernej čajovni a niektorí účastníci vyskúšali aj saunu.

V piatok k nám do centra zavítali aj deti zo zaježovskej školy, pre ktoré sme prichystali aktivity. Všetci si ich náramne užili a my sme boli spokojní s našou dobre odvedenou prácou. S týmto pocitom sme sa vydali na cestu domov do našej Alma mater.

Naše poznatky z pobytu sme využili hneď v pondelok 17. 10. 2022, keď sa na našaom gymnáziu už tradične konal Deň jablka. Okrem súťaže o najlepší vlastnoručne upečený jablčník sme akciu obohatili o plodobranie, keď sme našim študentom prichystali malú ochutnávku rôznych odrôd jabĺk a hrušiek.

Na záver by som sa chcela poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa tohto projektu a hlavne Aďke a Ferimu za ich kreativitu a za všetko, čo sme sa vďaka nim naučili. Taktiež by som sa chcela srdečne poďakovať Ondřejovi Dovalovi za jeho aktívnu prácu a rozširovanie poznatkov v pomológii. Celá trieda sa už teraz tešíme na spoločnú výsadbu stromčekov a krov v novembri a taktiež na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme!

Nela Sofia Levická, II.B