Župná kalokagatia

V júni minulého školského roka sme sa zúčastnili obvodného kola súťaže Župná kalokagatia — Mladý záchranár, kde sme obsadili krásne prvé miesto a postúpili sme do regionálneho kola, ktoré sa konalo 6. októbra 2022 na Duchonke.

Súťažilo sa v skupinách a naše gymnázium reprezentovali žiačky a žiaci II. B triedy: Sofia Tižňovská, Daša Koprdová, Michal Minár, Adam Víglaský a Michal Korim. Súťaž spočívala v trojkilometrovom behu, počas ktorého sme si nielen otestovali naše znalosti v oblasti ekonomiky, geografie, cestnej dopravy a zdravotníctve, ale aj praktické zručnosti v streľbe zo vzduchovky, hode granátom či šplhu po lane. Na jednom zo stanovíšť bolo našou úlohou predviesť našu schopnosť v poskytovaní prvej pomoci. Dostali sme za úlohu ošetriť zlomeninu ľavého členka, za čo sme získali maximálny počet bodov. Na ďalšom stanovišti sme mali ukázať naše znalosti z oblasti improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany. Nakoniec sme do cieľa dobehli s časom 34 minút, čo nám zaručilo 5. miesto.

Po menšom oddychu nás v cieli čakali príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorým sme mohli klásť zvedavé otázky týkajúce sa ich zaujímavej práci. Chceli by sme sa poďakovať Mgr. Ľudmile Minárovej a Mgr. Viere Mihalkovej, ktoré nás pripravovali na súťaž a venovali nám svoj voľný čas. A taktiež sa chceme poďakovať Mgr. Ivane Šovčíkovej, ktorá nás na súťaži sprevádzala a bola našou najväčšou fanúšičkou a veľkou podporou.

Sofia Tižňovská, II. B