Klopať na bránu jazykov sa oplatí

"Keď som sa kedysi ešte ako študent boril s gramatikou a lexikou, napadlo mi, aké by to bolo super, keby sme mali na svete len jeden jazyk, ktorému by sme všetci rozumeli. Neskôr som si uvedomil, že jazyk nie je len komunikačný nástroj, ktorým sa dorozumievame alebo si ním vyznávame city, hovoríme, mám rád-nemám rád. Jazyk je dôležitý nástroj na spoznanie ľudí, ktorí sú jeho nositeľmi. Je dobré učiť sa jazyky nielen preto, aby sme si rozumeli, ale aj preto, aby sme sa pochopili."

Tieto slová zazneli na pôde nášho gymnázia 25. septembra, na záver 10. ročníka podujatia BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ. Patrili redaktorovi RTVS a bývalému študentovi Gymnázia Janka Kráľa Ľubomírovi Bajaníkovi, ktorý prišiel, aby s nami strávil súťažné dopoludnie a pomohol nám otvoriť symbolickú bránu jazykov.

S myšlienkou zorganizovať BJO prišla v roku 2012 naša kolegyňa Mgr. Vierka Mihalková. Inšpirovala nás účasť na Európskom dni jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. A tak sme v septembri 2014 zorganizovali 1. ročník BJO na našom gymnáziu. Jazyková súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa zameriava na testovanie jazykových schopností, ale tiež na rýchlosť, šikovnosť, rozhľad a schopnosť tímovej spolupráce. Podujatie sa stalo tradíciou, ktorá rastie obsahom aj obsadením. Trojčlenné družstvá súťažia na stanovištiach, kde plnia zaujímavé úlohy v rôznych jazykoch členských štátov EÚ. Od začiatku bol o tento projekt veľký záujem, pretože to bolo niečo nové. Prvého ročníka sa zúčastnilo 20 družstiev a historicky prví víťazi boli zo ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach.

Po desiatich rokoch súťaž prerástla hranice regiónu, okresu aj kraja. Dnes súťažilo 26 základných škôl zo Zlatých Moraviec a okolia, ale boli tu súťažné družstvá aj z Nitry, Novej Bane, Šale, niekoľko škôl z okresu Levice a aj družstvo zo Slatiny nad Bebravou. Súťažilo 78 žiakov v trojčlenných tímoch. Pracovali na 23 stanovištiach, kde plnili zaujímavé úlohy v rôznych jazykoch členských štátov EÚ. Boli to digitálne úlohy, napríklad úlohu s témou odpadov a recyklácie vymysleli naši študenti tretieho ročníka, niektoré úlohy žiaci vyfarbovali, riešili pexeso, priraďovali euromince, spájali obrázky, hrali slovné a obrázkové domino, či priraďovali texty piesní k interpretom. Hodnotiteľmi na stanovištiach boli naši žiaci a žiaci z partnerskej rakúskej školy v Tullne. Kontrolovali splnenie zadania, zapisovali získané body a vyhodnocovali poradie.

Z konečného víťazstva sa tešili žiaci zo ZŠ s MŠ Lúky Vráble. Prvé miesto bolo pre nich veľkým úspechom, pretože konkurencia bola vysoká. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Topoľčianky a tretie miesto obsadili žiaci ZŠ Tesárske Mlyňany.

Veľmi si vážime, že náš projekt podporil svojou účasťou poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. Vo svojom príhovore s úsmevom povedal: "Cítil som sa tu skvele, pretože som stretol mladých ľudí plných entuziazmu. Je úžasné, že Európsky deň jazykov zlatomoravské gymnázium oslavuje práve týmto spôsobom. Som rád, že založili tradíciu a rozvíjajú ju. Mal som možnosť hovoriť so študentmi a diskusia s nimi bola pre mňa veľmi prínosná. Teším sa, že nové generácie sú stále lepšie a lepšie, že mladých baví súťažiť medzi sebou a chápu, že keď sa chcú v živote presadiť, musia na sebe pracovať a že nikto im nič zadarmo nedá. Veď aj celá Európska únia je vlastne len šanca – a je na nás, ako ju využijeme."

Účastníci podujatia mali možnosť rozprávať sa aj s tlačovým atašé americkej ambasády Benjaminom Baughmanom, ktorý si aj osobne vyskúšal riešenie niektorých úloh na stanovištiach.

Pripraviť takéto podujatie nie je jednoduchá záležitosť. Nebolo by to možné bez podpory vedenia školy, vzájomnej spolupráce v učiteľskom kolektíve, bez záujmu a snahy žiakov, ale aj významnej podpory sponzorov. Keďže v súťaži je vždy ocenené za účasť každé družstvo, veľmi si vážime pomoc, ktorá sa nám dostáva zo strany našich sponzorov. V tomto roku bolo hlavným sponzorom súťaže zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ale podporili nás veľvyslanectvá, vydavateľstvá, banka a iné inštitúcie, ako aj firmy a zamestnávatelia v našom regióne.

O tom, že naša práca na tomto projekte má zmysel, svedčia každoročne ďakovné slová našich kolegýň zo základných škôl, ktoré sa k nám každoročne vracajú a už v roku 2020 komisia Európskej komisie na Slovensku ohodnotila náš projekt slovami: „Váš projekt splnil ciele Európskeho dňa jazykov, inovatívnym spôsobom využíval viacjazyčnosť a bol mimoriadne kreatívny, čo ocenili všetci členovia poroty. Chceme sa Vám poďakovať, že ste nás týmto spôsobom utvrdili v tom, že výučba cudzích jazykov má zmysel a dá sa robiť aj inak, ako len memorovaním slovíčok."

Postrehy účastníkov súťaže

V súťažnom šume našej telocvične zaznelo veľa dobrých správ aj zo strany učiteľov základných škôl:

"Deti boli nadšené!"

"Je to úžasná netradičná súťaž, z ktorej sú deti nadšené. Majú voľnosť, nemusia sedieť v lavici a aj úlohy, ktoré riešia, sú zaujímavé, ani zďaleka to nie je gramatika a "časy"."

"Páči sa mi, že súťaž neprerušila svoju kontinuitu ani počas pandémie."

"Kým naša generácia vedela slušne rozprávať, no rozumela málo, dnešné deti to majú inak. Naozaj veľa rozumejú. Po príhovore tlačového atašé americkej ambasády žiaci prišli za mnou a s rozžiarenými očami mi povedali,"pani učiteľka, my sme všetkému rozumeli", boli naozaj šťastní."

"Už keď deti v septembri nastúpia do školy, pýtajú sa: "Pani učiteľka, zoberiete ma potom na gympel, na tú súťaž… veď viete, ktorú." Áno, viem:)

"Na podujatie BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ netreba veru nikoho nahovárať ani prehovárať. Skôr býva opačný problém, že je oveľa viac záujemcov, ako je miest v tíme."

Mgr. Soňa Košíková, publicistka

Stiahnite si všetky fotky z podujatia