Erasmus Days 2023

Vo štvrtok, 12. 10. 2023, sa aula Gymnázia Janka Kráľa zaplnila žiakmi prvých ročníkov. Žiaci vyšších ročníkov spoločne so svojimi učiteľmi pripravili druhý ročník podujatia pod názvom ERASMUS DAYS, ktorý je oslavou programu Erasmus+ nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Gymnázium Janka Kráľa sa dlhodobo zapája do programu Erasmus+ rôznymi typmi aktivít, ktoré zahŕňajú študentské výmenné pobyty na zahraničných stredných školách, inovatívne kurzy pedagógov v zahraničí, prípravné návštevy a tiež job shadowing – pozorovanie učiteľskej praxe na zahraničných stredných školách.

V tento špeciálny deň sme pre žiakov prvých ročníkov pripravili prednášky o programe Erasmus+ na našej škole, uskutočnených žiackych mobilitách v rakúskom Tulne, v českom Jindřichovom Hradci, francúzskom Nice a o návšteve z českej družobnej školy Gymnázia Vítězslava Nováka (Jindřichův Hradec) u nás v Zlatých Moravciach. Hlavnými lídrami týchto prednášok boli zástupcovia našich žiakov druhého a tretieho ročníka, ktorí sa na výmenných pobytoch osobne zúčastnili. Žiaci nižšieho ročníka tak mali možnosť oboznámiť sa s podmienkami účasti, procesom príprav na vycestovanie a priebehom jednotlivých mobilít z pohľadu svojich spolužiakov. Počas prestávok medzi jednotlivými blokmi mali žiaci prvého ročníka možnosť zasúťažiť si vo vedomostno-jazykových kvízoch, pripravených našimi študentmi.

Celé predpoludnie sa vydarilo na výbornú. Vďaka kvalitnej prezentácii účastníkov výmenných pobytov v zahraničí si žiaci odniesli cenné informácie o programe Erasmus+, aktivitách s ním spojených a možnostiach, ktoré program ponúka.

Mgr. I. Šovčíková a Mgr. V. Mihalková