Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V piatok, 19. 4. 2024, sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali Ján Adamec zo IV. A triedy a Henrieta Horváthová z I. A triedy v kategórii A. Krajské kolo pozostáva z dvoch častí: z vedomostného testu a obhajoby napísaného projektu. J. Adamec vo svojom projekte spracoval Vojenské dejiny Zlatých Moraviec. H. Horváthová sa venovala zlatomoravskej židovskej komunite na pozadí životného príbehu Kláry Chlamtáčovej. J. Adamcovi sa už po tretíkrát podarilo vo svojej kategórii zvíťaziť, získal vynikajúce 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola. H. Horváthová získala výborné 5. miesto.

Obidvom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Jankovi prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

PK SJL, SV