Otvorenie Environmentálneho centra SPU

Dňa 19. 4. 2024 sa na pôde Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva konalo slávnostné otvorenie nového Enviromentálneho centra SPU v Nitre.

Naši druháci - Alica Baťalová, Alexandra Drgoňová, Alica Šindlerová a Filip Filipčík sa zúčastnili tohto podujatia, ktoré bolo pre nich mimoriadne pútavé.

Environmentálne centrum bude slúžiť na praktickú časť štúdia nielen pre vysokoškolákov, ale taktiež aj na zaujímavé exkurzie pre študentov stredných a základných škôl. Jeho hlavným poslaním je vzdelávanie a osveta v oblasti zmeny klímy a extrémov počasia. V tejto súvislosti vyslovil dekan FZKI Dušan Igaz krásnu myšlienku: "Keď chceme bojovať s klimatickou zmenou, musíme v prvom rade vzdelávať mladých."

Súčasťou programu boli aj prednášky o jednotlivých experimentálnych zariadeniach a možnosť vidieť na vlastné oči rôzne simulácie prírodných dejov.

Srdečne ďakujeme za pozvanie a Environmentálnemu centru prajeme veľa úspechov a návštevníkov.

A. Drgoňová, II. B