Aktivity v školskom roku 2009/2010

Beseda s Dr. I. Samsonom - 16.12.2009 Dňa 16. decembra 2009 vedenie nášho gymnázia zorganizovalo besedu s PhDr. I. Samsonom PhD. z Inštitútu medzinárodných vzťahov ...viac
Škola trochu inak – Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 V rámci programu Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009, ktoré sa nieslo pod patronátom Ministerstva školstva sme na našom gymnáziu v dňoch 2. - 6. 11.2009 zorganizovali nasledovné podujatia, kde odborní a vedeckí pracovníci informovali našich študentov o výsledkoch svojej práce ...viac
Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom - 2.10.2009 V piatok 2. októbra 2009 sa uskutočnila v aule Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach beseda študentov maturitných ročníkov s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom ...viac
Výchovný koncert - 2.10.2009 V piatok 2. októbra 2009 pokračoval cyklus výchovných koncertov v aule Gymnázia Janka Kráľa vystúpením Dr.Igora Bergera a sólistov SND ...viac