Vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ

Cudzie jazyky a ich preklad do materinskej reči – činnosť, ktorá sa nám zdala natoľko zaujímavá, že sme s radosťou strávili voľný čas jej realizáciou.

Naše gymnázium sme preto načas vymenili za univerzitu – presnejšie za UKF v Nitre, kde sme sa zúčastnili vyhodnotenia súťaže Mladý prekladateľ.

Katedra translatológie si pre študentov mnohých stredných škôl pripravila kultúrny program, spojený s prednesom víťazných prekladov, ktorý spríjemnil naše predpoludnie.

Sme radi, že môžeme našu školu reprezentovať aj v tomto smere a veríme, že sa nám (a nie len nám) to bude dariť aj naďalej.

Autor textu: Anna Molnárová 2.B

Súťažné preklady


Fotogaléria